Σκοποσ

Η ηθικοπλαστική μόρφωση και η συμβολή του ιδρύματος για την εξέλιξη των αξιών προστασίας νέων, ώστε να μη χάνονται από έλλειψη μέσων μόρφωσης νέοι και νέες που παρέχουν βεβαιότητα μεγαλύτερης χρησιμότητας στη χώρα μας με τη συμβολή του ιδρύματος για την εξέλιξή τους αυτή.